Epson Color Laser Printer

การพิมพ์ด้วยความเร็วสูงถึง 30 หน้าต่อนาที พร้อมสำหรับการใช้งานตลอดเวลาใช้เวลา Warm Up จากโหมด Sleep เพียง 16 วินาที พิมพ์หน้าแรกใช้เวลาน้อยกว่า 8.3 วินาที สำหรับงานพิมพ์ขาวดำ และ 9.9 วินาทีสำหรับงานพิมพ์ Gigabit Ethernet มาพร้อมตัวเครื่องทำให้การส่งข้อมูลมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จำนวนการพิมพ์ต่อเดือนสูงถึง 100,000 หน้า ตามความต้องการขององค์กร ช่วยประหยัดเวลาเนื่องจากเครื่องหยุดทำงาน ด้วยคุณสมบัติที่ชาญฉลาด อาทิเช่น การสลับไปยังการพิมพ์แบบขาวดำอัตโนมัติ เมื่อหมึกสีหมด ไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูลใหม่และช่วยลดการสิ้นเปลืองกระดาษจากการพิมพ์ซ้ำ

฿ 119,000 ฿ 119,000

ฟังก์ชั่นตรวจสอบกระดาษอัตโนมัติA4/Letter ช่วยลดความผิดพลาดของขนาดกระดาษ เนื่องจากการตั้งค่า driver ผิดมีแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ที่สามารถแสดงขนาดของวัสดุการพิมพ์ ในแต่ละถาดกระดาษ ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบขนาดกระดาษ

฿ 49,000 ฿ 49,000

ฟังก์ชั่น Secure Print ช่วยป้องกันการเข้าถึงเอกสาร สำคัญโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการเก็บงานไว้ที่เครื่องพิมพ์จนกระทั่งผู้ใช้ใส่รหัสผ่าน รองรับระบบ IPSEC/SSL encryption สำหรับความปลอดภัยในการพิมพ์ข้อมูลที่เป็นความลับ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลให้น้อยที่สุด

฿ 40,000 ฿ 40,000

ฟังก์ชั่นมาตรฐานการพิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ ตลับหมึกขนาดกะทัดรัดช่วยประหยัดเนื้อที่ในสำนักงานของคุณ โดยไม่ทำให้คุณภาพงานพิมพ์ลดลง ตลับหมึกสีดำ 2 ชุด ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ต่อหน้าลง ช่วยลดความสิ้นเปลืองของกระดาษ และการใช้โหมดประหยัดพลังงาน ช่วยทำให้ความสิ้นเปลืองพลังงานลดลง

฿ 49,000 ฿ 49,000
Powered by MakeWebEasy.com