Our Customers

 ลูกค้าส่วนหนึ่งของเรากรมสอบสวนคดีพิเศษ
ศาลยุติธรรม

กรมบังคับคดี
กรงคุมประพฤติ
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักพระราชวัง
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมบัญชีกลาง
กรมทางหลวง
กรมที่ดิน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สภากาชาดไทย
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
วิทยุสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
องค์การเภสัชกรรม
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.)
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ

TikTok Pte.Ltd.  (TIKTOK Thailand)
Shopee (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด (JD Central)

True Corporation
Agoda Services Co., Ltd.
On Demand Education Co.,Ltd.
Senna Labs Co., Ltd.
Paciva Enterprise Co., Ltd. (Pomelo Fashion)
Superrich Thailand


บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด (โอ้กะจู๋)

บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด  (บุญรอด)

GMM Grammy
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด (ช่อง7)
บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(Thai PBS)
บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด มหาชน (Workpoint)
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ฟีโนมีนา จำกัด

Vena Energy
บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จำกัด
บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด (EY)

ตลาดหลักทรัพย์ (SET)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (Toyata)
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTS)
การบินไทย (Thai Airways)


บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ORIGIN PROPERTY

SB FURNITURE GROUP


ริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (FWD)
AIA Group Limited
Allianz Ayudhya Assurance Pcl.
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) 
(Muangthai Capital)

บริษัท เบญจินดาโฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัท สยาม ไวเนอรี่ เทรดดิ้งพลัส จำกัด
บริษัท โอคิซึโมะ อินเตอร์เนชั่นแนล (เอเชีย) จำกัด
บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท โตไก อิสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท แม็กซิส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ยะมะโตะ เอสซูลอน (ประเทศไทย)จำกัด

บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด
บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก (ประเทศไทย)จำกัด

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร ออมสิน
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด ( มหาชน)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EximBank)


โรงพยาบาลพญาไท
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
โรงพยาบาลวิภาวดี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


 ห้องสมุดที่โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

ส่งสินค้าและติดตั้งสินค้าที่ร้านเช่ารถ eco car สาขาลาดพร้าว

ส่งมอบสินค้าที่กรมการสื่อสารทหาร

ส่งมอบสินค้าที่กรมการสื่อสารทหาร

บริษัท เซนน่า กรุ๊ป เปิดบริษัทใหม่
ซื้อสินค้าจากเราทั้งหมดทั้ง printer pc notebbok พร้อมบริการติดตั้ง

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy