APC

ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

APC ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานสำรองฉุกเฉิน (Uninterruptible Power Supply - UPS) ร่วมกับ ซอฟต์แวร์ และโซลูชั่นคุ้มครองป้องกันการเสียหายของข้อมูล และฮาร์ดแวร์ แก่ศูนย์ข้อมูล องค์กรธุรกิจระดับ ใหญ่ กลาง จนถึงผู้ใช้งานตามบ้าน ด้วยรากฐานประสบการณ์ที่แข็งแกร่งและเครื่อข่ายที่ครอบคลุมถายใต้บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค 

  • แนะนำรุ่นที่เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ว่าสำหรับใช้ในบ้าน หรือบริษัท
  • ทีมติดตั้งมืออาชีพ ให้พร้อมใช้งาน
  • รับประกันจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
  • ส่งทั่วประเทศ   

 

540Watts / 900VA / 230V APC Power-Saving Back-UPS Pro

฿ 6,600 ฿ 6,600

300Watts / 500VA / 230V APC Back-UPS without auto shutdown software, ASEAN

฿ 2,374 ฿ 2,374

400 Watt / 650VA / 230V APC BACK-UPS CS ASEAN

฿ 3,850 ฿ 3,850

300Watts / 500VA / 230V APC Back-UPS

฿ 3,112 ฿ 3,112
Best Seller

300Watts / 500VA / 230V EASY UPS

฿ 1,361 ฿ 1,361

450Watts / 800VA / 230V EASY UPS

฿ 1,869 ฿ 1,869

325Watts / 625VA / 230V Back-UPS

฿ 2,028 ฿ 2,028
Best Seller

600Watts / 1000VA /230V EASY UPS

฿ 2,794 ฿ 2,794

700 Watts / 1400VA / 230V Back-UPS

฿ 5,972 ฿ 5,972

550Watts / 1100VA / 230V Back-UPS AVR, Universal & IEC Sockets

฿ 3,654 ฿ 3,654
New

800Watts / 1000VA / 230V APC Easy UPS SRV

฿ 12,084 ฿ 12,084

900Watts / 1500VA / 230V Smart-UPS with SmartConnect

฿ 19,290 ฿ 19,290

900Watts / 1500VA / 230V Smart-UPS with SmartConnect

฿ 17,972 ฿ 17,972

600Watts / 1000VA / 230V Smart-UPS with SmartConnect

฿ 14,832 ฿ 14,832

600Watts / 1000VA / 230V Smart-UPS with SmartConnect

฿ 13,636 ฿ 13,636

390Watts / 700VA / 230V Back-UPS

฿ 3,701 ฿ 3,701

415Watt / 800VA / 230V Back-UPS

฿ 2,514 ฿ 2,514

2700 Watts / 3000 VA / 230V Smart-UPS with SmartConnect

฿ 54,206 ฿ 54,206

2700Watts / 3000VA / 230V Smart-UPS with SmartConnect

฿ 47,897 ฿ 47,897

1980Watts / 2200VA / 230V Smart-UPS with SmartConnect

฿ 43,673 ฿ 43,673

1980 Watts / 2200 VA / 230V APC Smart-UPS with SmartConnect

฿ 36,252 ฿ 36,252

1000Watts / 1500VA / 230V APC Smart-UPS with SmartConnect

฿ 32,234 ฿ 32,234

1000Watts / 1500VA / 230V APC Smart-UPS with SmartConnect

฿ 23,037 ฿ 23,037

10.0kWatts / 10.0kVA / 230V APC Easy UPS SRV

฿ 132,019 ฿ 132,019

12.0kWatts / 15.0kVA / 230V APC Smart-UPS RT

฿ 409,626 ฿ 409,626

6.0kWatts / 6.0kVA / 230V APC Easy UPS SRV

฿ 83,822 ฿ 83,822

2.4kWatts / 3.0kVA / 230V APC Easy UPS SRV

฿ 34,121 ฿ 34,121

700 Watts / 1000 VA / 230V APC Smart-UPS with SmartConnect

฿ 22,963 ฿ 22,963

700Watts / 1000VA / 230V APC Smart-UPS with SmartConnect

฿ 19,421 ฿ 19,421

500 Watts / 750 VA / 230V APC Smart-UPS with SmartConnect

฿ 16,972 ฿ 16,972
Powered by MakeWebEasy.com